0

V košíku nemáte žádné zboží

Blog

brzlik

Brzlík a jeho funkce v lidském těle

Brzlík je lymfatická žláza, jejíž funkce se během našeho života zajímavě a také značně mění. Je složena ze dvou laloků a leží za hrudní kostí v blízkosti srdce. Po narození je brzlík velký zhruba jako fazole a největší je v období puberty.

 

Ze začátku brzlík připravuje tělo na příjem mateřského mléka, poté se podílí na vývoji pohlavních žláz, jeho hlavním a nejdůležitějším úkolem je však produkce tzv. T-lymfocytů, což je určitý typ bílých krvinek. Po dozrání jsou tyto buňky z brzlíku transportovány krevními cévami do lymfatických uzlin a sleziny. T-lymfocyty jsou odpovědné za buňkami zprostředkovanou imunitu, tedy imunitní reakci, která zahrnuje aktivaci určitých buněk pro případ nutné obrany proti infekcím.

Co jsou to T-lymfocyty a k čemu je máme?

T-lymfocyty řídí buněčnou imunitu, lépe řečeno pomáhají buňkám rozpoznávat a ničit bakterie či viry, které náš organismus napadnou. Stejně tak dokážou zaregistrovat abnormální a nežádoucí buněčný růst, tedy nádorové bujení. Je to druh bílých krvinek ze skupiny lymfocytů, které při růstu opouštějí kostní dřeň a přesouvají se právě do brzlíku, kde poté dozrají. Díky své schopnosti kombinovat určité kousky DNA mají na svém povrchu unikátní receptory, takzvané T-receptory. Některé z nich mohou reagovat i s normálními molekulami a zahájit autoimunitní reakci – napadení vlastních tkání. Aby se této nežádoucí aktivitě T-lymfocytů zabránilo, jejich první cesta, jak popsáno, vede z kostní dřeně do brzlíku, kde se setkávají s našimi vlastními molekulami a probíhá selekce. Vybrané T-lymfocyty začnou plnit svou imunitní funkci, ty ostatní, které mají potenciál napadnout buňky našemu tělu vlastní, podlehnou programované buněčné smrti.

 

Brzlík a proces jeho postupného zanikání

Ve věku dospívání dosahuje brzlík největší velikosti, poté postupně a nevyhnutelně zaniká. Lymfatická tkáň mizí a zůstává jen tkáň tvořená tukem a pojivovými vlákny. Role brzlíku se tak postupem života znatelně zmenšuje, ale jeho pozůstatky přetrvávají do stáří. Brzlík je sám o sobě do určité míry stále záhadou pro řadu imunologů. Není tomu tak dávno, co jeho funkce a význam byly pro vědce velkou neznámou. I dnes se vědci zabývají například otázkou dozrávání T-lymfocytů v dospělosti, kdy brzlík už svou funkci neplní, nebo jen velmi omezeně. Musíme si vystačit s tím, co náš organismus díky roli tohoto nepatrného a stále trochu záhadného orgánu získal v dětství.

Post a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *